top of page

צנזורה

אוצר: יחזקאל לזרוב

מפיק: עמרי שפירא

עיצוב גרפי: להב הלוי
 

התערוכה התמקדה בעבודות שעל התפר בין אמן מציג לאמן נוקט עמדה. העבודות שנבחרו מייצגות ׳הפגנתיות׳ ולא בהכרח בתוכן הפוליטי חברתי שלהן כמו במה שהן משדרות ואולי מייצגות בזמן אמת - "נוכחותן ורצונן להפגין".

בין האמנים המציגים: ליאת סגל, אייל גבר, שאשא דותן, דפני ליפ, רן סלוין, אבינועם שטרנהיים, גבי קריכלי, שחר סריג, גיל שמרלינג, ורדי כהנא, נדב ברנע, ניר מצליח, בנות טיורינג, ניבי אלרואי, עלית קרייז, תמיר אטינג ונדיה פרלוב, רותם וולק, מיכל הרמן, אסף שתיל ונדב ריבוא, חן כהן, יואב אדמוני, לנה גומון, אריאל כהן, אורי שפיר, נמרוד גרשוני, איאן רכטר, איל גרוס, אלה רוטשילד ואלון גרוס.

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

צנזורה | עזה 13 בבית סטודיו אנקורי

February 02, 2017

 "אנחנו מוקפים בצנזורה בתקופה הזאת. צנזורה היא הכותרת שמגדירה את השנה-שנתיים האחרונות באופן מאוד אגרסיבי", אומר לזרוב, "המקום הזה של לחסום. זכויותינו הם לא כתמול שלשום".

January 31, 2017

עשרות אמנים ישתתפו באירוע אמנות רב־תחומי העוסק בנושא הצנזורה, שאוצר השחקן והבמאי יחזקאל לזרוב ויתקיים בבית סטודיו אנקורי (רחוב עזה 13 ביפו)

February 01, 2017

תערוכה חדשה שתוצג מהיום עד שבת בתל אביב כוללת עבודות אמנות המתייחסות לצדדים השונים של הצנזורה

Please reload

אוצר התערוכה: יחזקאל לזרוב

בני אדם אנחנו יודעים שישנם דברים שצריך לחסום, להצניע, לתעדף, לכפות ולהדחיק. זה מופיע בחינוך שלנו את ילדינו, בשיח עם הסביבה, בזיכרון האישי והקולקטיבי ואפילו בבחירות האמנותיות שלנו.

Please reload

bottom of page