top of page

הפגנת נוכחות כמעשה חיפוש תמידי


אמירה שלוקחת סיכון ומקבלת אחריות. יש מאחורי, יש מלפני ואני לא מתחבאת. מקבלת אחריות, משמע - לא מתריסה ולא נעלמת במעבה היער הדיגיטאלי. מפגינה מעשה נוכח. במציאות הנוכחית הפגנת הנוכחות היא מעשה חיפוש תמידי. אני כל הזמן מחפשת, והחיפוש שלי שקוף לעיני כל. חיפשנו להקים בית ספר. בחרנו בילדים של עצמנו. בחרנו להיות חלק מהמערכת. ביקשנו וקיבלנו את ברכת הריבון. בחרנו באמנות כקונספט, חשיבה ביקורתית וחקר ככלי עבודה. זיהינו אמנים כשותפים אסטרטגיים. אמנים שהם אנשים שיש להם אמירה כזו או אחרת על עניין זה או אחר. לא תמיד אנחנו מסכימים עם כולם, אבל כולם נוכחים באופן מופגן. כולם כאן שואלים שאלות. אף אחד לא נרדם או נאלם. כולם במצב חיפוש. במציאות הנוכחית, ככל שמתקדמים יש יותר שאלות מתשובות, קצוות פרומים, אזורים של חוסר ודאות, מעידות קטנות שמרגישות כמו מפולת שלגים. מבוכות. אבל כל עוד כולם כאן, וכולם כאן באופן מופגן סטודיו אנקורי הוא בית ספר לחשיבה יצירתית ויזמות, שעובד בשיתוף הקהילה האמנותית, ומבקש ללמד ילדים להתמודד עם עולם משתנה, שיש בו יותר שאלות מתשובות, ואי אפשר להתחבא בו מכלום. מחפשים, אנחנו מתקדמים יחד.


bottom of page