top of page

יעל גבריאלי

בוגרת בהצטיינות של המחלקה לצילום וניו-מדיה בויצו, חיפה.

העבודה מהווה ‘פעולות מיצג בלא קהל שתועדו’ לא פחות מאשר ‘תצלומים’ - התצלום הוא כמעט תוצר לוואי של המהלך. העבודות הן אסופה של טקסים פרטיים, סיטואציות שהוקצנו לכדי סמלים. הריבונות היחידה, גם אם מדומיינת, שיש לי בעולם היא זו שעל
הגוף שלי ולכן הגוף הוא גם הראשון להיות מותקף - רבים מהתצלומים מציגים דימויי גוף שפורק, הותמר, עוות. הגוף, כיחידה הבסיסית הראשונית ביותר, הוא קרקע הניסויים שלי.
אני מגייסת נראות פלסטית, לאכותית, דו-מימדית כמעט כדי להדגיש את התפיסה שלי את העולם כפני שטח, ראווה, פיקציה - ייצוג חלקי, קלוש, חיוור ומעוור של האמת.

bottom of page