top of page

ניר מצליח

בוגר תואר שני MFA מאוניברסיטת חיפה, לימודי המשך באמנות בקלישר ותואר ראשון בתקשורת חזותית בשנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
מורה לאמנות בסטודיו אנקורי.

סדרת העבודות שלי מתארת ובוחנת מודלים של דימוי צילומי וחשיבה על חלל פיסולי והביטוי הציורי החדש שלהם. יחסים בין סובייקט לאובייקט. אני מבקש לבחון תשתית תרבותית פופולרית, נמוכה וגובהה ביחד. המטמיעה את העולם הפנימי עם החיצוני ובונה ביניהם גשר. במרכז היקום של הדמויות הפיסוליות שלי מתואר עולם הנע בין מיתוס
לנרטיב הסיטואציות הציוריות מעלות שאלות ביחס למקום שבו אנו חיים, מחשבות על צנזורה עצמית/תרבותית, מחשבות על גבריות, אבהות, סירוס, כיבוש ושליטה גבריות בתור
מופע פרפורמטיבי בחלל.

bottom of page