top of page

ברק בנדל

מתגורר בקרית אונו, בעל תואר ראשון באמנות מבצלאל , ולומד לתואר שני בתרפיה באמנות, באוניברסיטת חיפה.

שמות העבודות: "עזה", "יד וחצי", "רוזה לב זהב", "התנחלות
טובה", "כל נימר ביזי יומו", "רוזה אהובתי".
 

bottom of page