top of page

דניאל שופרא

הוראות ליצירת סולו

הוראות ליצירת סולו

דניאל שופרא בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי והאקדמיה למחול בירושלים. מורה למחול בסטודיו אנקורי, יוצרת פעילה, רקדנית וחברת ‘תנועה ציבורית’.

הוראות ליצירת סולו
עבודת פרפורמנס המתרחשת לאורך שעות פתיחת התערוכה.
משתתפות: אור אשכנזי, משי אולינקי, מעין חורש/שרון אטינסון ודניאל שופרא.
מאת: דניאל שופרא.

שותפה לפיתוח הרעיון: שרון אטינסון.
כל משתתפת לקחה על עצמה למלא במדויק אחר הוראות לבניית סולו אותן היא קיבלה מראש. את הסולו בנתה כל אחת באופן עצמאי והפעם הראשונה בו הוא יבוצע יחד, יהיה בתערוכה.
בתגובה לצנזורה ולהוראות הנכפות אלינו מהדרגים הגבוהים, המכתיבים לנו לא רק איך להתנהל במרחב הציבורי, אלא גם כיצד לנסח את האמנות שלנו, איך לבצע אותה ולאיזה תוכן אנחנו רשאים להתייחס.
בתגובה לכל אלה, ניסחתי הוראות ליצירת סולו. ההוראות עוסקות במה שיש - איך עובדים בתחום המצומצם והמגביל שנותר לנו ועדיין יוצרים בתוכו תוצר בעל תוכן והתנגדות למצב הקיים, הבא לידי ביטוי בפרשנות של כל אחת מהפרפורמריות להוראות.

bottom of page