top of page

אבינועם שטרנהיים

Planet Rubble

Planet Rubble

חץ וקשת

חץ וקשת

אבינועם שטרנהיים

אבינועם שטרנהיים

כתר

אבינועם שטרנהיים

אבינועם שטרנהיים

אבינועם שטרנהיים

אבינועם שטרנהיים

סוס שחור

פסל ומוזיקאי המתגורר בתל אביב-יפו. שטרנהיים בעל תואר
שני לאמנות מבצלאל.

אבינועם ישתתף בתערוכת האמנות הרב-תחומית של AZA13 זו הפעם השלישית. 

 

bottom of page